บริการปรับปรุงระบบแสง - เสียง - ภาพ

ปรับปรุงระบบแสง เสียง ภาพ ให้ทันสมัย

คำอธิบายอย่างย่อ

ปรับปรุงระบบแสง – เสียง – ภาพ ที่ทรุดโทรมหรือไม่ตอบโจทย์การใช้งานให้ทันสมัย เหมาะสำหรับห้องประชุม, ห้องดูหนัง, ห้องฟังเพลง, ห้องเรียน, เสียงตามสาย, ระบบกระจายเสียง, โรงละคร, โรงมหรสพ, สตูดิโอ, Black Box ฯลฯ
 

คุณสมบัติ

 • เน้นปรับปรุงส่วนประกอบระบบแสง – เสียง – ภาพ เท่าที่จำเป็น และปรับจูนให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงโดยไม่กระทบต่องานตกแต่งภายใน (ยกเว้นเมื่อจำเป็น เช่น งานระบบ / สายสัญญาณเสื่อมสภาพ ฯลฯ)
 • ครอบคลุมทุกความต้องการ (สำรวจสถานที่ / ตรวจสภาพอุปกรณ์ / คำนวณและออกแบบ / รับเหมา)
 • สามารถควบคุมระบบแสง – เสียง – ภาพ รวมถึงระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง, ระบบปรับอากาศ, ประตูอัตโนมัติ ฯลฯ จากระยะไกล (Remote) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ออกรายงานสรุปและรับรองผลเป็นลายลักษณ์อักษรได้
 • ลูกค้าสามารถเลือกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามรายงานสรุปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ปรับปรุงระบบเสียง (เครื่องเสียง) ห้องประชุมผู้บริหาร (Board Room) ให้รองรับฟังก์ชั่น Video Conference โดยปราศจากเสียงสะท้อนไป – กลับ (Feedback / Echo)
 • เพิ่มฟังก์ชั่นจองห้องเรียน / ห้องประชุมแบบออนไลน์ ที่สามารถควบคุมระบบแสง – เสียง – ภาพ, ไฟส่องสว่าง และระบบปรับอากาศจากระยะไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์, บันทึกการประชุม / การเรียนการสอนสำหรับรับชมย้อนหลัง, แสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านจอแสดงผลหน้าห้อง / โถงทางเดิน และสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติก่อนเริ่มใช้ห้อง
 • ปรับปรุงระบบแสง – เสียง ในสถานที่ออกกำลังกาย เช่น Fitness, โรงยิม ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสนุกและอารมณ์ร่วมของสมาชิก
 • ปรับปรุงอุปกรณ์แสง – เสียง – ภาพ ในห้องประชุมอเนกประสงค์ให้รองรับฟังก์ชั่นแยก – รวมห้องอัตโนมัติ เพื่อลดภาระงานของบุคลากร
 • ย้ายตำแหน่งอุปกรณ์แสง – เสียง – ภาพ เพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานสถานที่ เช่น ห้องประชุมเป็นโรงละคร, ห้องมัลติมีเดียเป็น Black Box ฯลฯ
 • ปรับปรุงระบบประกาศ (เสียงตามสาย) ให้รวม – แยก โซนได้อย่างอิสระ และใช้ไมโครโฟนไร้สายทำกิจกรรมในโซนต่าง ๆ ตามต้องการ

รูปแบบบริการ

 • สำรวจสถานที่, ตรวจสภาพอุปกรณ์, ออกแบบ และรับเหมา

ค่าใช้จ่าย

 • ขึ้นอยู่กับโครงการ

แชร์บริการนี้...

Facebook
Twitter