ออกแบบ / ติดตั้งระบบแสง - เสียง - ภาพ

บริการติดตั้งระบบแสง-เสียง-ภาพ ติดตั้งเครื่องเสียง

คำอธิบายอย่างย่อ

ออกแบบ / ติดตั้งระบบแสง – เสียง – ภาพ สำหรับห้องประชุม, ห้องภาพยนตร์, ห้องดูหนัง, ห้องฟังเพลง, โรงละคร,  โรงมหรสพ, ห้องเรียน, เสียงตามสาย, ระบบประกาศ, อีเวนท์, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สัมมนา, บรอดคาสต์, วอร์รูม ฯลฯ
 

คุณสมบัติ

 • ครอบคลุมระบบแสง – เสียง – ภาพ, อคูสติก, เครื่องปรับอากาศ ตกแต่งภายใน และระบบสารสนเทศ
 • สามารถควบคุมระบบจากระยะไกล (Remote) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียว เช่น Tablet / Wall Panel / Touchscreen และการออกแบบ UX / UI อย่างรอบคอบ
 • รองรับทั้งงานชั่วคราวและติดตั้งถาวร
 • ให้บริการ 2 บทบาท
  • ปรึกษาและออกแบบ (Design & Consultation) – ให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบโซลูชั่นและสร้างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการจัดซื้อ – จัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ 
  • ออกแบบและติดตั้ง (Design & Installation) – ออกแบบและนำเสนอโซลูชั่นพร้อมบริการติดตั้งจนสำเร็จ
 • รับรองผลเป็นลายลักษณ์อักษรได้
 • รองรับมาตรฐาน SMPTE, THX และ Dolby 

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ปรึกษาและออกแบบโซลูชั่นระบบแสง – เสียง – ภาพ ให้แก่คณะกรรมการร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน เพื่อสร้างเอกสาร Terms Of Reference (TOR) ประกอบการจัดซื้อ – จัดจ้างในโครงการภาครัฐหรือเอกชน
 • ติดตั้งระบบแสง – เสียง – ภาพ ห้องประชุมด้วยโซลูชั่นที่ได้รับอนุมัติ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบแสง – เสียง – ภาพ โปรดักชั่นละครเวทีซึ่งมีรอบแสดงต่อเนื่อง ในโรงละครเอกชน
 • ออกแบบโซลูชั่นระบบแสง – เสียง – ภาพ งานฟุตบอลประเพณีให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปจัดจ้างต่อด้วยตนเอง

รูปแบบบริการ

 • สำรวจสถานที, ออกแบบ และรับเหมา

ค่าใช้จ่าย

 • ขึ้นอยู่กับโครงการ