เช่าหูฟังไร้สาย (Wireless Tour-Guide)

เช่า Wireless Tour-Guide หูฟังไร้สาย สำหรับกลุ่มทัวร์

คำอธิบายอย่างย่อ

หูฟังไร้สาย (Wireless Tour-Guide) สำหรับกลุ่มทัวร์ เพื่อใช้เดินชมสถานที่หรือแปลภาษา (เช่า / บริการ)
 

คุณสมบัติ

 • สื่อสารด้วยเสียงทางเดียวแบบกลุ่ม (One-To-Many) รองรับไกด์ทัวร์ (ผู้พูด) พร้อมกันสูงสุด 2 คน / กลุ่ม
 • รัศมีทำการสูงสุด 50 เมตรจากตัวส่ง (ผู้พูด)
 • สามารถอัพเกรดไมโครโฟน (ผู้พูด) เป็นไมโครโฟน Headset (Isomax) เพื่อสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ
 • มีหูฟังทั้งแบบหนีบใบหูและคาดศีรษะ (สำหรับสภาพแวดล้อมมีเสียงรบกวน)
 • ใช้งานได้ติดต่อกัน 12 ชั่วโมง

ตัวอย่างการใช้งาน

 • หูฟังไร้สาย (Tour-Guide) สำหรับเดินชมโรงงาน, มิวเซียม และนิทรรศการต่าง ๆ
 • หูฟังไร้สาย (Tour-Guide) เพื่อใช้เป็นระบบแปลภาษาในงานประชุม / สัมมนา

รูปแบบบริการ

 • เช่าเปล่า (คิวละ 24 ชั่วโมง) โดยชำระเงินประกัน
 • เช่าพร้อมบริการขนส่ง, ติดตั้ง, ทดสอบระบบ และสแตนด์บายพร้อมอุปกรณ์สำรอง (คิวบริการละ 8 ชั่วโมง)
 • เช่าหลายวันมีส่วนลดสูงสุด 50 %
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับสถานศึกษาและศาสนสถานสูงสุด 30 % (เฉพาะค่าเช่า) 

ราคาซื้อต่อชุด

 • ประมาณ 5,000 – 16,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

 • 250 – 900 บาท / ชุด / คิว (ขึ้นอยู่กับความต้องการ)

แชร์บริการนี้...

Facebook
Twitter