VLOG

VLOG EP653: จงตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่าง

โต ติงต๊อง บ่นตัวเอง

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลัง ค.ศ. 2000 (Millennium) “โต ติงต๊อง” ถือว่าโชคดีในด้านความหลากหลายเพราะยุคนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, กลุ่มสังคม, กิจกรรม และความสนใจต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าคนที่เกิดก่อนหน้า แม้ความหลากหลายอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคนบางกลุ่มในช่วงอายุต่าง ๆ  (หรือแม้จะเกิดในยุค Millennium ก็ตาม) “โต ติงต๊อง” ขอเล่าให้ฟังผ่าน VLOG ตอนนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าความหลากหลายคือสิ่งที่ดีเพราะทำให้เกิดการตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิต หากปัจเจกบุคคลใดสามารถตั้งคำถามเหล่านั้นและพยายามหาคำตอบจนหลุดพ้นจากสังคมหรือสภาพแวดล้อมเดิม ๆ อย่างสมัครใจได้แล้ว ชีวิตของปัจเจกบุคคลนั้นจะมีความสุขขึ้นเป็นกอง

“โต ติงต๊อง” เคารพในความหลากหลายทุกด้านไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ขอแค่ถูกกฎหมายก็พอจ้าาา

Picture of โต ติงต๊อง

โต ติงต๊อง

เจ้าของเว็บซึ่งจับพลัดจับผลูทำงานในอุตสาหกรรมเสียงมืออาชีพ (Professional Audio) ตั้งแต่มัธยมปลายอย่างงง ๆ แต่ก็งงจนได้ปริญญา Bachelor of Arts (Honours) in Audio Production จาก Middlesex University, London นะ

VLOG ล่าสุด

แชร์ VLOG นี้...

Facebook
Twitter

Like FB Page ของเรา...

VLOG ที่เกี่ยวข้อง