VLOG

VLOG EP525: ปัญหาเสียงก้องและเสียงรั่วเกิดจากอะไร?

แก้เสียงก้อง แก้เอ็คโค่

ปัญหาเสียงก้องและเสียงรั่วรบกวนคนอื่น เป็นปัญหายอดฮิตของงานเสียงมืออาชีพฝั่งงานแสดงสดทั้งฝั่งผู้ออกแบบและปฏิบัติการ หลายครั้งที่ “โต ติงต๊อง” มีโอกาสไปสำรวจสถานที่ที่ลูกค้าอยากให้แก้ปัญหาข้างตนได้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุมากพอ จนทำให้หลายครั้งอาจสามารถบรรเทาปัญหาลงได้แต่จะได้ปัญหาใหม่มาเพิ่มแทน เพราะปัญหาเสียงก้องและเสียงรั่วเป็นปัญหาที่ถูกเข้าใจผิดและนำมาปะปนกันมากที่สุดในงานเสียงมืออาชีพนั่นเอง

“โต ติงต๊อง” จึงขอใช้ VLOG Episode นี้อธิบายถึงที่มาของปัญหาเสียงก้องและเสียงรั่วให้ทุกคนได้ฟังกัน รวมถึงอธิบายวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นให้สามารถนำไปทดลองได้เองด้วยจ้าาาา

Picture of โต ติงต๊อง

โต ติงต๊อง

เจ้าของเว็บซึ่งจับพลัดจับผลูทำงานในอุตสาหกรรมเสียงมืออาชีพ (Professional Audio) ตั้งแต่มัธยมปลายอย่างงง ๆ แต่ก็งงจนได้ปริญญา Bachelor of Arts (Honours) in Audio Production จาก Middlesex University, London นะ

VLOG ล่าสุด

แชร์ VLOG นี้...

Facebook
Twitter

Like FB Page ของเรา...

VLOG ที่เกี่ยวข้อง