ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

เวลาทำการ: 09:00 – 16:00 น. เร่งด่วนติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้น

ขอคำปรึกษา

เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาระบบแสง – เสียง – ภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ดังนี้

  1.  เวลาให้คำปรึกษา 09:00 – 16:00 น. และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น
  2.  ไม่รับประกันคำแนะนำต่อการปรึกษาปัญหาใด ๆ ทุกกรณี
  3.  รับปรึกษาเฉพาะปัญหาที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  4. ไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าใด ๆ ทุกกรณี
  5. ทุกคำปรึกษาที่เรามอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีไม่เร่งด่วนสามารถติดต่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบทุกข้อความภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อด้วยข้อความ

*กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน