บริการแก้ไขเสียงก้อง (เอคโค่)

แก้เสียงก้อง แก้เอคโค่ แก้อคูสติก แก้ Acoustics

คำอธิบายอย่างย่อ

แก้ไขปัญหาเสียงก้อง (เอคโค่) ในห้องประชุม, สตูดิโอ, โรงภาพยนตร์, โรงมหรสพ, ห้องดูหนัง, ห้องฟังเพลง ฯลฯ ด้วยวัสดุซับเสียงให้ตรงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เสียงกระชับ – ชัดเจนในขอบเขตความดังอันเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วย Software จำลองสภาพอคูสติก (EASE®) และเครื่องมือวัดคุณภาพสูง (Class 1 IEC61672-1 Standard)
 • เน้นแก้ปัญหาโดยกระทบต่องานตกแต่งภายในน้อยที่สุด
 • ครอบคลุมทุกความต้องการ (สำรวจสถานที่ / คำนวณและออกแบบ / รับเหมา)
 • ออกรายงานสรุปและรับรองผลเป็นลายลักษณ์อักษรได้
 • กรณีเกี่ยวเนื่องกับงานระบบ (M&E), ตกแต่งภายใน หรือโครงสร้าง ลูกค้าสามารถเลือกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามรายงานสรุปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
 • รองรับมาตรฐาน SMPTE, THX และ Dolby 

ตัวอย่างการใช้งาน

 • แก้เสียงก้อง (เอคโค่) ในห้องประชุม, โรงยิม, ศูนย์กีฬา, ศาสนสถาน ฯลฯ ให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้น
 • ลดเสียงก้อง (เอคโค่) ในสถานบันเทิง เพื่อเพิ่มความกระชับและฟังสนุก
 • ควบคุมความก้อง (เอคโค่) ของเสียงในห้องอเนกประสงค์ เช่น สตูดิโอ, Black Box ฯลฯ ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

รูปแบบบริการ

 • สำรวจสถานที่, ออกแบบ และรับเหมา

ค่าใช้จ่าย

 • เริ่มต้น 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความต้องการ)

แชร์บริการนี้...

Facebook
Twitter