บริการบันทึกเสียงนอกสถานที่

บริการบันทึกเสียงนอกสถานที่ อัดเสียงนอกสถานที่

คำอธิบายอย่างย่อ

บันทึกเสียงความละเอียดสูงนอกสถานที่ สำหรับคอนเสิร์ต, มหรสพ หรืองานต่าง ๆ เพื่อนำไป Mix-Down / Mastering ต่อภายหลัง (บริการ)
 

คุณสมบัติ

 • เลือกใช้ไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูง (ZOOM / Sound Devices)
 • รองรับความละเอียดสูงสุด 32-Bit (Floating) / 192 kHz
 • บันทึกได้ทั้งแบบสเตอริโอ, A-Format Ambisonics (360 องศารอบทิศทาง) หรือแยกสัญญาณ (Multi-Track) สูงสุด 24 ช่อง
 • สามารถใส่ SMPTE Timecode ลงไฟล์เสียงเพื่อความสะดวกใน Post-Production
 • อุปกรณ์ทำงานด้วยไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 
 • มีบริการ Mix-Down / Mastering ด้วย Sound Engineer มืออาชีพ (รองรับ Dolby Atmos)

ตัวอย่างการใช้งาน

 • อัดเสียงคอนเสิร์ตหรือมหรสพต่าง ๆ แบบแยกสัญญาณ เพื่อประกอบบันทึกการแสดงสด
 • อัดเสียงการแสดงสดแบบ Ambisonics เพื่อสร้างคอนเทนต์ Immersive
 • บันทึกเสียงบรรยากาศ หรือ Foley สำหรับงานโทรทัศน์ – ภาพยนตร์
 • บันทึกเสียงอื่น ๆ นอกสถานที่ เพื่อผลิตคอนเทนต์มืออาชีพ เช่นเสียงพูด ฯลฯ

รูปแบบบริการ

 • บริการรวมขนส่ง, อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (คิวบริการละ 8 ชั่วโมง)
 • บริการหลายวันมีส่วนลดสูงสุด 35 %

ค่าใช้จ่าย

 • เริ่มต้น 4,500 บาท / คิว (ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความต้องการ)

แชร์บริการนี้...

Facebook
Twitter