คอร์สสัมมนาฝึกมิกซ์ (Mix) เสียง

คอร์สสัมมนาฝึกมิกซ์ (Mix) เสียง Live Sound Engineer

คำอธิบายอย่างย่อ

ค้นหาโทนเสียงเฉพาะตัวและพัฒนาทักษะการฟังด้วยวิธีของ Sound Engineer มืออาชีพ เพื่อมิกซ์ (Mix) เสียงอย่างมั่นใจและต่อยอดได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 

เนื้อหาโดยสังเขป

 • ค้นหาโทนเสียงเฉพาะตัว
 • มิกซ์เสียงโดยอ้างอิงทฤษฎีดนตรี
 • พัฒนาทักษะการฟัง (Ear-Training)
 • การจับเสียงเครื่องดนตรีที่พบเจอได้ทั่วไป
 • Psychoacoustics
 • ความต้องการด้านเสียงของนักดนตรี, นักแสดง และผู้ชม
 • วิธีใช้ Equalizer, Compressor, Limiter, Expander, Gate, Effect และ Volume
 • เทคนิค Soundcheck อย่างรวดเร็ว (Guerilla Mixing)
 • แบบแผนการ Mix (มิกซ์) เสียงสำหรับดนตรีหรืองานประเภทต่าง ๆ
 • แนวคิดการ Mix (มิกซ์) เสียงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการฟัง
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการมิกซ์เสียง
 • วิเคราะห์ปัญหายอดฮิตพร้อมวิธีแก้ไข
 • ฝึก Mix (มิกซ์) เสียงในสภาพแวดล้อมจริงร่วมกับวงดนตรีสด (PA / Monitor Sends / In-Ear Monitor)
 • Case Study จำลอง
 • ถาม – ตอบ ปัญหา (อิสระ)

เหมาะสำหรับ…

 • ผู้ควบคุมระบบเสียงระดับปฏิบัติการ
 • นักดนตรี / นักแสดง
 • ผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (Online Content Creator) สายดนตรี
 • ผู้ที่สนใจ

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ควรมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน แสง – เสียง – ภาพ (ควบคุม)  ก่อนสมัครคอร์สสัมมนานี้

วิทยากร

 • คุณ สุพีรณธ์ สมบัติธนสุข (โต ติงต๊อง)

ระยะเวลา

 • TBA

รอบคอร์สสัมมนา

 • TBA

จำนวนที่นั่งต่อรอบ

 • TBA

ค่าใช้จ่าย

 • TBA

แชร์คอร์สสัมมนานี้...

Facebook
Twitter