คอร์สสัมมนาปรับจูนไมค์ลอย

คอร์สสัมมนาปรับจูนไมค์ลอย ไมโครโฟนไร้สาย

คำอธิบายอย่างย่อ

ฝึกจัดสรรคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย และ In-Ear Monitor ให้ใช้งานพร้อมกัน, ไม่กวนกันเอง และได้ระยะหวังผลตามต้องการ โดยอาศัยการคำนวณ, เครื่องมือวัด และคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของคลื่นวิทยุ
 

เนื้อหาโดยสังเขป

 • คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
 • รู้จักอุปกรณ์ตรวจวัด (Spectrum Analyzer)
 • เครื่องส่ง (Transmitter), สายอากาศ (Antenna), สายสัญญาณวิทยุ (Feed Line), เครื่องแยก (Splitter), เครื่องรวม (Combiner) และเครื่องรับ (Receiver)
 • ออกแบบระบบส่งและรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย และ In-Ear Monitor
 • ตีความประสิทธิภาพจากข้อมูลจำเพาะ (Specification)
 • กฎหมายและบทลงโทษ
 • ทดลองจัดสรรความถี่ด้วยฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
 • Intermodulation, Harmonic และ Spurious
 • ทดลองจัดสรรความถี่ด้วยโปรแกรม Shure Wireless Workbench® หรือ Sennheiser WSM®
 • ผลิตสาย (เสา) อากาศ Home-Made ด้วยอุปกรณ์สามัญประจำบ้าน
 • ปัญหายอดฮิตพร้อมวิธีแก้ไข
 • Case Study จำลอง
 • ถาม – ตอบ ปัญหา (อิสระ)

เหมาะสำหรับ…

 • ผู้ควบคุมระบบเสียงระดับปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคสายงานรับเหมา – ติดตั้ง
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคสายงานเช่า – บริการ
 • ผู้ที่สนใจ

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ควรมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านอิเลกโทรนิคส์ (ประกอบ / ซ่อมแซม) ก่อนสมัครคอร์สสัมมนานี้

วิทยากร

 • คุณ สุพีรณธ์ สมบัติธนสุข (โต ติงต๊อง)

ระยะเวลา

 • TBA
 • มี Online Course เตรียมตัวล่วงหน้า 1 สัปดาห์

รอบคอร์สสัมมนา

 • TBA

จำนวนที่นั่งต่อรอบ

 • 15 ที่

ค่าใช้จ่าย

 • 2,500 บาท

แชร์คอร์สสัมมนานี้...

Facebook
Twitter