คอร์สสัมมนา

คอร์สสัมมนาระบบแสง – เสียง – ภาพ ของ โต ติงต๊อง ออดิโอ อีเวนท์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น, แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และปลูกฝังค่านิยมเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยทีมวิทยากรชำนาญการเฉพาะด้าน ในราคาย่อมเยาและสามารถเข้าซ้ำได้ตลอดไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

วันที่ คอร์สสัมมนา สถานที่ รายละเอียด
17-18 กพ. 2567
ปรับจูนระบบเสียง (เครื่องเสียง)
ศูนย์พัฒนาบุคลากร (ทองหล่อ 25)

พื้นฐาน แสง - เสียง ภาพ

คอร์สสัมมนาพื้นฐาน แสง เสียง ภาพ

เหมาะสำหรับผู้ควบคุมระบบแสง – เสียง – ภาพ (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) ที่อยากรู้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้งานอุปกรณ์, ออกแบบความต้องการ, เชื่อมต่อระบบ, บำรุงรักษา ฯลฯ…

ปรับจูนระบบเสียง

ปรับจูนระบบเสียง จูนเครื่องเสียง

เจาะลึกเรื่องเสียงในรูปแบบพลังงานกล (คลื่นเสียง) และสัญญาณไฟฟ้า เพื่อเห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความดัง, ความถี่ และเวลาในสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถปรับแต่งระบบเสียงให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ…

ฝึกมิกซ์ (Mix) เสียง

สัมมนามิกซ์ (Mix) เสียง เพื่อเป็น Sound Engineer

อภิปรายและวิเคราะห์วิธีมิกซ์ (Mix) เสียงของ Sound Engineer มืออาชีพอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และลองทำซ้ำผ่านการปฏิบัติจริงจนเข้าใจ เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมทั้งงานแสดงสด, สตูดิโอ และบรอดคาสต์

เสียงสำหรับละครเวที

Mix มิกซ์เสียง ละครเวที

ครอบคลุมตั้งแต่ไมโครโฟน, ข้อกำหนดเฉพาะ,  ตีความสคริปต์, กำหนดคิวเสียง, ระบบจัดการคิวอัตโนมัติ และรู้จักโครงสร้างโปรดักชั่นละครเวที เพื่อประสบการณ์รับชมที่สุนทรีย์, ต่อเนื่อง และผิดพลาดน้อยที่สุด…

ปรับจูนไมค์ลอย

คอร์สสัมมนาจูนไมค์ลอย ปรับจูนไมโครโฟนไร้สาย

รู้จักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นวิทยุ, ประสิทธิภาพของไมค์ลอยและ In-Ear Monitor ในแต่ละช่วงราคา, แก้ไขปัญหายอดฮิตแบบเฉพาะหน้า และจัดสรรความถี่เพื่อใช้งานพร้อมกันให้ได้มากที่สุด…

เสียงเพื่อ Online Content

คอร์สสัมมนาเสียงเพื่อออนไลน์คอนเทนต์ Online Content

คอร์สนี้ชมฟรี! เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสปอนเซอร์ ที่อยากให้คุณภาพเสียงในออนไลน์คอนเทนต์ใกล้เคียงกับบรอดคาสต์ ครอบคลุมการเลือกใช้อุปกรณ์, ประมวลผลเสียง และส่งมอบ…

*ไม่ครอบคลุมคอร์สสัมมนาซึ่งจัดก่อน พ.ศ. 2567, เข้าซ้ำได้เฉพาะคอร์สสัมมนาที่เคยเข้าเท่านั้น, จำกัดที่นั่ง 20% ของจำนวนทั้งหมดต่อคอร์ส, ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, ผู้เข้าซ้ำอาจถูกขอให้ช่วยค่าเช่าสถานที่, ค่าอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางตามสมัครใจ, โต ติงต๊อง ออดิโอ อีเวนท์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า